Informujemy, że jako firma Technologie Formowania Metali Sp. z o.o. nie współpracujemy oraz nigdy nie współpracowaliśmy w zakresie wymiany handlowej
z firmą Metal Technics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

Firma Metal Technics Polska Sp. z o.o. rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o rzekomej współpracy z naszą firmą, jak również oferowaniu maszyn w postaci giętarek trzpieniowych, maszyn do formowania rur oraz spęczarek firmy Zhangjiagang King-Macc Machinery Manufacturing Co.,Ltd. pod marką GMACC.

Zapewniamy, że jako wyłączny dystrybutor firmy Zhangjiagang King-Macc Machinery Manufacturing Co.,Ltd. w Polsce od 2012 roku oferowane przez nas maszyny GMACC są projektowane i budowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami i znacząco różnią się pod względem konstrukcyjnym oraz oprogramowania
z maszynami innych firm dostępnych na rynku.

Ponieważ nasze polubowne działania zmierzające do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez firmę Metal Technics Polska Sp. z o.o.
nie przyniosły spodziewanych rezultatów, zmuszeni byliśmy do wystąpienia na drogę sądową. O wynikach postępowania poinformujemy stosownie.

Marcin Jurasz
Prezes Zarządu
Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.