RODO - klauzula informacyjna

Aktualności - RODO - klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.. z siedzibą w Czechowice-Dziedzice  43-502 ul. Mazańcowicka 89,  NIP 6521725832, informuję, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Technologie Formowania Metali Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowice-Dziedzice przy ul. Mazańcowicka  89, NIP nr 6521725832 , wpisana do KRS pod numerem 0000585232, tel. +48 32 214 88 00, e-mail: rodo@tfm.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   - zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
   - wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
   - ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
   - marketingu bezpośredniego
   - tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
   - weryfikacji wiarygodności płatniczej
   - wsparcia obsługi
   - szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, a także inne podmioty zewnętrzne, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

TFM - Giętarki, Zwijarki, Prasy - Wszelkie prawa zastrzeżone© 2016 – TFM